Informacja prawna

mybus Polska Sp. z o.o.

Prezes zarządu: Robert Marcinowski

 

Dane adresowe:

Plac Generała Henryka Dąbrowskiego 1A

33-300 Nowy Sącz

 

Dane rejestrowe:

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000667883

Kapitał zakładowy 150.000 zł

NIP PL7343547049,

REGON 366818004

 

Informacje dotyczące rozwiązywania sporów przez Internet

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących internetowych umów o świadczenie usług, umów kupna-sprzedaży przez Internet, służy dedykowana tzw. „Platforma OS”. Dostęp do niej uzyskają Państwo pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr